Åpne møter i uke 11

Politiske møter på rådhuset i uke 11.  Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 13. mars  Formannskapet kl. 12.30

Fredag 16. mars    Byggekomiteen kl. 12.00.

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.