Åpne møter uke 10

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 4. mars
Eldrerådet kl. 11
Ungdomsrådet kl. 18

Tirsdag 5. mars
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg kl. 18

Onsdag 6. mars
Hovedutvalg for miljø- og planskaer kl. 11
Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kl. 18

Torsdag 7. mars
Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap kl. 18 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.