Åpne møter uke 17

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Onsdag 24. april
Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 15

Torsdag 25. april
Kontrollutvalget kl. 16

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.