Åpne møter uke 19

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 7.  mai
Formannskapet kl. 13.00

Torsdag 9. mai
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.