Åpne møter uke 21

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 22. mai   
Kontrollutvalget kl. 16    

Onsdag 23. mai 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 11.30

Torsdag 24. mai
Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning kl. 18.30                      

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.