Åpne møter uke 23

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 4. juni    Administrasjonsutvalget kl.   17.00

Tirsdag 5. juni     Formannskapet kl. 13.00

Torsdag 7. juni    Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18                   

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.