Åpne møter uke 23

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 4. juni  
Formannskapet kl. 13

Torsdag 6. juni
Kontrollutvalget kl. 16

Torsdag 6. juni
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.