Åpne møter uke 24 og 25

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 11. juni  
Eldrerådet kl. 11
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg kl. 18
Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning kl. 18

Onsdag 12. juni
Hovedutvalg for miljø- og plansaker kl. 12
Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kl. 18

Torsdag 13. juni
Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap kl. 18

Tirsdag 18. juni
Formannskapet kl. 13

Torsdag 20. juni
Kommunestyret kl. 18

Følg møtet direkte på Web TV

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.