Åpne møter uke 24

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 11. juni    Eldrerådet kl. 11.00

Mandag 11. juni     Ungdomsrådet kl. 18.00

Tirsdag  12. juni    Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg kl. 18.00

Tirsdag  12. juni    Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning kl. 18.00

Onsdag  13. juni   Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 12.30

Onsdag  13. juni   Hovedutvalget for  kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kl. 18.00

Torsdag 14. juni   Hovedutvalget ffor oppvekst og kunnskap kl. 17.00

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.