Åpne møter uke 36

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 4. september  Formannskapet kl. 13

Torsdag 6. september  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18 

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.