Åpne møter uke 37

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 10. september 

Eldrerådet kl. 11.00
Ungdomsrådet kl. 18.00

Tirsdag 11. september  

Kontrollutvalget kl. 16.00
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg kl. 18.00
Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning kl. 18.00

Onsdag 12. september   

Hovedutvalg for miljø- og plansaker kl. 11.30
Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kl. 18.00

Torsdag 13. september  

Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap kl. 18.00              
 

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.