Åpne møter uke 41

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 8. oktober

Administrasjonsutvalget kl. 18

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg kl. 18

Tirsdag 9. oktober  

Formannskapet kl. 13

Torsdag 11. oktober 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18 Obs!  Møtet er på Andebu herredshus    

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.