Åpne møter uke 45

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Onsdag 7. november

Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 11.30

Møteinnkalling og sakliste kan du se her.