Åpne møter uke 49

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Mandag 3. desember

Formannskapet kl. 13.


Tirsdag 4. desember

Formannskapet kl. 16


Torsdag 6. desember

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18

 

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.