Åpne møter uke 7

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 12. februar

Formannskapet kl. 10  NB!  Tidlig start.

Onsdag 13. februar

Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 12

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.