Åpne møter uke 7

Møtene blir avholdt i Sandefjord rådhus.

Mandag 12. februar
Administrasjonsutvalget kl. 18.

Tirsdag 13. februar
Formannskapet kl. 12.30

Onsdag 14. februar
Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 11.30

Saklister og møteinnkallinger kan du lese her