Åpne møter uke 9

Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.

Tirsdag 26. februar

Formannskapet kl. 13

Torsdag 28 februar

Kontrollutvalget kl. 15

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18

Møteinnkallinger og saklister kan du se her.