Firmaet Bygg og Brannsikring Østlandet AS gjør nå et grundig arbeid med branntetting av Hauanskogen avlastningsbolig. Foto: Sigfrid Kvasjord Firmaet Bygg og Brannsikring Østlandet AS gjør nå et grundig arbeid med branntetting av Hauanskogen avlastningsbolig. Foto: Sigfrid Kvasjord

Arbeidene godt i gang på Hauanskogen

På Hauanskogen tas det nå flere grep som gjør bygget bedre for både de som bor der og de som jobber der.

Hauanskogen avlastningsbolig i Sandefjord brukes av voksne personer med nedsatt funksjonsevne. Bygget eies av Norske kvinners sanitetsforening og forvaltes av Stiftelsen Hauanskogen. Sandefjord kommune står som leietaker og driver. 

Akkurat nå pågår flere arbeider ved boligen, for å gjøre den bedre for de som bruker bygget. Blant annet undersøkes årsaken til den ustabile vanntemperaturen, og det vil bli iverksatt tiltak for å rette dette. 

Onsdag startet også firmaet Bygg og Brannsikring Østlandet AS med en gjennomgang og branntetting av bygget. Arbeidet firmaet nå gjør, er blant annet å sjekke og tette eventuelle hull der luft kommer til, ved for eksempel elektriske løsninger i tak og vegger.

Også heisen i bygget er nettopp kontrollert og smurt av heismontør. 

I ukene framover vil det blant annet komme nye vinduer og dører i bygget, takheiser og et oppgradert kjøkken.

Arbeidene som nå gjøres er anslått å koste rundt 3,7 millioner kroner. Samtidig har den mer langsiktige jobben med å finne tomt til en ny avlastningsbolig startet. Det er anslått at det vil ta fra tre til fem år før en ny avlastningsbolig står klar som erstatter for Hauanskogen.

Hauanskogen: Flere ulike firmaer vil bli involvert i arbeidet med å gjøre Hauanskogen avlastningsbolig bedre for beboere og ansatte. Foto: Sigfrid Kvasjord

Flere ulike firmaer vil bli involvert i arbeidet med å gjøre Hauanskogen avlastningsbolig bedre for beboere og ansatte. Foto: Sigfrid Kvasjord

Oppdatert: 25.11.2021 kl.09:32