Økte kommunale gebyrer Økte kommunale gebyrer

Derfor har de kommunale gebyrene økt

Torsdag 20. desember 2022 ble de nye satsene for kommunale gebyrene vedtatt av kommunestyret. Det ble samtidig besluttet å endre antall terminer for fakturering av de kommunale gebyrene.

For innbyggerne i Sandefjord kommune har det blitt en betydelig økning i kommunale gebyrer fra 2022 til 2023. Totalt øker et standard abonnement med ca. 27% fra i fjor.

Det er flere årsaker til den store økningen, de fleste årsakene er ytre forhold som kommunen ikke kan gjøre noe med:

  • 10,6 % er økte strømutgifter
  •  5,3 % er økt pris på kjøp av vann fra Vestfold Vann (interkommunalt selskap)
  •  8,9 % er økte kostnader som følge av renteheving

I tillegg kommer den generelle lønns- og prisveksten. 

For å unngå en enda større økning i gebyrene, har kommunen jobbet for å redusere kostnadene innen vann og avløp, noe som demper veksten i gebyrene med 7,4 %. 

Sammenligning med nabokommuner

Det som i størst grad påvirker prisveksten for innbyggerne i Sandefjord, ser vi også gjelder i andre kommuner. Tabellen nedenfor viser forslag til gebyrnivå i nabokommunene for et standard abonnement. De øvrige kommunene har lik eller høyere vekst i gebyrene bortsett fra Horten og Holmestrand som har en gebyrvekst på 21 % og 23 %. 

Tabell som viser gebyrnivå for byer i Vestfold

Faktureres månedlig

Tidligere har de kommunale gebyrene blitt fakturert fire ganger i året. Nå er det innført tolv terminer i året i stedet. Det vil da komme en månedlig faktura med forfall den 20. Grunnen til endringen er for at innbyggerne skal få økt forutsigbarhet og gi en bedre oversikt over egen økonomi. De økte gebyrene vil også forsterke dette behovet for å kunne betale inn en lavere sum oftere. 

Selvkost

De kommunale gebyrene beregnes i tråd med selvkostforskriften. Dette betyr at gebyrene kun skal brukes til den tjenesten man betaler for, ikke for andre utgifter som kommunen har. Det vil si at gebyr for vann og avløp betaler for at man som innbygger har tilgang til vann og avløp. 

Hva kan du gjøre for å redusere dine utgifter?

Hvis du kaster lite søppel, kan du avtale felles renovasjon med en nabo. På den måten kan dere betale felles renovasjon. 

Bruker du lite vann (få personer i husstanden) kan du velge å installere vannmåler i huset ditt og på den måten bare betale for det vannet du bruker.

Oppdatert: 03.01.2023 kl.15:09