Årsrapport for 2020

Sandefjord kommunes årsrapport for 2020 ble vedtatt i kommunestyret 20. mai.  Rapporten er et supplement til årsberetning og regnskap.

Årsrapporten gir en god beskrivelse av situasjonen i 2020 og mange av de aktiviteter og resultater som er oppnådd i Sandefjord kommune.  

Her kan du se Sandefjord kommunes årsrapport for 2020 

 - Selv om året har vært krevende, tror jeg også vi har lært mye av å stå midt oppe i en pandemi, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, og fortsetter: - Vi har blitt mer digitale og vi har høstet erfaring med måter å levere tjenester på som vi ikke har prøvd tidligere.  Mange av disse erfaringene vil være med oss videre.  Sammen med et godt regnskapsresultat og kompetente medarbeidere gjør det at vi står godt rustet for fremtiden.

Årsrapporten taler for seg selv med bilder, tekst og tall fra de forskjellige kommunalområdene.  Fire nye kommunalområder og to nye stabsområder har gitt oss en slankere og mer effektiv organisasjon.  Tjenestene til barn og unge er samlet i ett kommunalområde og de sentrale stabene er "trimmet".  Fokus på miljø er tydeliggjort og styrket og eiendomsområdet har fått et løft.  Kommunen har også store miljøambisjoner.  Vi er godt i gang med det grønne skiftet og gjennomførte viktige grep på dette feltet i 2020.  80 prosent av kommunens bilpark skal skiftes ut.  Vår klimaplan sier at vi skal redusere klimautslippene opp mot 50 prosent fram til 2030.

Her kan du lese årsberetning og regnskap for 2020 som også ble vedtatt i kommunestyrets møte 20.5.

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 26.05.2021