Augestad skal lede regjeringsutvalg

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad er utnevnt til leder for et regjeringsutvalg som skal utrede og foreslå tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt, og å gi voldtektsutsatte et bedre og mer omfattende tilbud. Utvalget skal levere en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen januar 2024.

Augestad er ydmyk til utnevnelsen og ser fram til å ta fatt på oppdraget.
– Dette er en svært spennende oppgave, og det er et stort ansvar som ligger i å lede en slik utredning. Voldtekt er et stort kriminalitets- og folkehelseproblem i Norge. Forskning viser at så mye som hver tiende kvinne har vært utsatt for overgrep. Dessverre er det bare en liten andel av disse søker hjelp, sier han.

Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, Bente Østbakken Aasoldsen er overbevist om at kommuneoverlegen vil løse oppgaven på beste måte.
– Denne utnevnelsen er en viktig anerkjennelse av det gode og viktige arbeidet som overgrepsmottaket i Sandefjord gjør på vegne av kommunene i Vestfold! Men ikke minst er det en anerkjennelse av den faglige kapasiteten og klokskapen Ole Henrik er i besittelse av. Med ham ved roret i denne utredningen er jeg helt sikker på at det blir et solid produkt som omhandler et viktig og vanskelig tema, sier Aasoldsen. Ole Henrik Augestad har vært kommuneoverlege i Sandefjord siden 2003 og medisinskfaglig ansvarlig ved Overgrepsmottaket i Vestfold siden 2005.

I tillegg er Augestad nylig utnevnt som medlem av Den rettsmedisinske kommisjon, et organ som har til oppgave å kvalitetssikre alle medisinske undersøkelser og erklæringer som brukes i politietterforskning eller under rettssaker i Norge.

Oppdatert: 17.02.2023 kl.14:10