Avfallsinnsamlingen vil fortsette som normalt

Konkursåpningen i RenoNorden AS vil ikke berøre avfallsinnsamlingen i Sandefjord, og innbyggerne i kommunen vil fremdeles få samlet inn avfallet i henhold til vanlig henteplan.

Sandefjord kommune har informert de ansatte som jobber med avfallsinnsamlingen i Sandefjord at kommunen vil gå inn for å sikre videre drift inntil alle avklaringer er gjort med bobestyrer.

For øvrig arbeider Sandefjord kommune allerede med løsninger for organisering av avfallsinnsamlingen både på kort og lang sikt for å sikre den nødvendige kontinuiteten med alle de dyktige og erfarne ansatte i RenoNorden AS som jobber her i Sandefjord.

Denne informasjonen retter seg først og fremst til innbyggere innenfor tidligere Sandefjord kommunes grenser. I innsamlingsområdene til tidligere Andebu og Stokke kommuner var det en tilsvarende situasjon i februar, men der er ny aktør på plass og drifter som vanlig.

Nærmere informasjon vil bli formidlet så snart situasjonen er avklart. I første omgang vil fokuset være å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter å pågå som normalt, og at alle de ansatte i RenoNorden her i Sandefjord blir ivaretatt på best mulig måte.