Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter

Beboere flytter midlertidig til Nygård sykehjem

Deler av Kamfjordhjemmet skal pusses opp. Mens oppgraderingsarbeidet pågår, vil en gruppe pasienter og personale (avdeling 2CD) midlertidig flytte til Nygård sykehjem.

Flyttingen vil skje neste uke (uke 37) og pasientene vil bo på Nygård så lenge ombyggingen pågår, det vil si i ca. ti uker.

Oppgraderingen består i at alle badedører i alle avdelinger skal byttes ut til slagdører, og at stuene i avdelingene 1A og 2A skal bygges om.

Prosessen har vært planlagt i lang tid, og enhetsleder Bente R. Hildre kan love at hensynet til pasientenes skal komme i første rekke.
– Alle skal være trygge på at både beboerne og ansatte skal bli godt ivaretatt i denne perioden. Vi kan røpe så mye som at det venter en velkomstdrink på beboerne når de kommer til Nygård, sier Hildre!

– Vi er heldige som kan dra nytte av erfaringene Nygård har etter den store nybyggings- og ombyggingsprosessen de har vært igjennom.

Øvrige avdelinger vil også bli berørt ved at beboerne vil bli flyttet inn på avdeling 2CD når denne er ferdig oppusset og innflyttingsklar, og deres avdelinger står for tur.

Oppdatert: 05.09.2023 kl.13:22