Bestemte nye lokale smitteverntiltak

Det blir begrensninger knyttet til antall personer på arrangementer i Sandefjord fram til 22. juni.

Formannskapet vedtok 1. juni enstemmig begrensninger på antall personer som kan delta på arrangementer.

I tillegg til forskriften som omhandler begrensninger knyttet til arrangementer, understrekes anbefalingen om å unngå å ha flere enn fem på besøk.

– Det viktigste nå er å begrense besøk i private hjem, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

Det er anbefalt å ikke ha mer enn fem gjester på besøk i private hjem. Besøket bør gjennomføres utendørs. I antallet regnes ikke de som er beskyttet gjennom vaksinasjon eller som har gjennomgått covid-19 sykdom. Barn i barnehage eller barneskole kan motta besøk fra egen kohort.

Påbudet om bruk av munnbind videreføres også til 22. juni.

Det er altså en anbefaling knyttet til besøk, mens forskriftens tiltak setter absolutte begrensninger på antall personer på arrangementer i privat og offentlig sammenheng.

Det er viktig å skille på reglene som gjelder besøk, private arrangement og arrangement av offentlig art. Dersom det er invitert, annonsert eller på annen måte organisert – da er det å regne som et arrangement, enten privat eller offentlig.

Den fullstendige definisjonen av hva som regnes som et arrangement ser du nederst i denne saken.

Tiltakene som er vedtatt i forskriften er som følger:

■ Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere enn 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat arrangement. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

■ Det kan være maksimalt 20 personer på innendørs arrangement, men

 • 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
 • 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

■ Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement, men 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 • spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette inkluderer hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i deler av et serveringslokale som samtidig holdes åpent for allmennheten, eller som kun er for medlemmer av samme husstand.

Oppdatert: 07.06.2021 kl.13:28

Publisert: 01.06.2021