Blågrønnalger (cyanobakterier) i Goksjø

Analyser av algeoppblomstringen som ble observert i Goksjø i uke 26 viser at dette er blågrønnalger (cyanobakterier) som potensielt kan produsere giftstoffer.

Kommuneoverlegen fraråder bading og andre aktiviteter som medfører eksponering for vannsprut eller kontakt med vannet der det er synlig oppblomstring av alger. Hunder bør heller ikke bade eller drikke vannet.

Oppblomstring kan ses ved at vannet er farget, eller som farget hinne, flak, klumper eller skum på vannet. Fargen kan være blågrønn, grønn, gulgrønn eller rødbrun.
Noen cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan føre til forgiftninger ved svelging av vann, eller ved svelging og inhalering av vannsprut. Kontakt med giftstoffene kan også gi hudirritasjoner og blemmer.

Oppblomstring skjer vanligvis i næringsrike innsjøer i perioden juni til oktober. I Sandefjord har særlig Goksjø og Akersvannet vært utsatt for oppblomstring av cyanobakterier de siste årene.

Alle bør være oppmerksomme på eventuell oppblomstring før bading i innsjø.

 

Oppdatert: 07.07.2022 kl.13:36

Publisert: 01.07.2022