Bokemoa - Skjøtsel av naturvernområde

Enkelte bøketrær i Bokemoa vil felles. Arbeidet starter 26. november 2019. Bakgrunn for felling av trærne i Bokemoa landskapsvernområde er sikkerhet for brukere av veier og gangstier. Av samme grunn vil veier og gangstier i perioder være stengt når arbeid pågår. Uttak av trær gjøres etter faglig vurdering, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ansvarlig for skjøtselen i landskapsvernområdet. Flere felte trær vil bli liggende i området. Dette er en del av skjøtselen i landskapsvernområdet.