Brann i leilighetsbygg

Ingen ble alvorlig skadet da et kommunalt leilighetsbygg brant mandag kveld. Huset med åtte leiligheter har ti beboere. Åtte av disse ble evakuert og to var ikke hjemme.

To personer var innom legevakten, men det var ikke behov for ytterligere tiltak. Beboerne har tilbrakt natten på ulike steder, noen i midlertidig husvære som kommunen ordnet, andre hos venner/familie.

- Det er alltid kritisk når det brenner, og når en brann berører mange blir det utfordrende å finne raske og gode løsninger. Brannen i Martin Larsens vei 6 i går er intet unntak, sier leder for boligkontoret i Sandefjord kommune, Torild Fogelberg Hansen.

Det er i dag, tirsdag 23/7, utarbeidet en plan for videre oppfølging, et samarbeid mellom NAV, ambulerende tjenester, boligkontoret og fungerende kommunalsjef. I løpet av kort tid vil de fleste berørte få tilbud om ny kommunal bolig, eventuelt hjelp til å finne ny bolig i det private markedet. For noen få vil opphold i midlertidig bolig bli av litt lenger varighet, men øvrig oppfølging vil opprettholdes, inntil boligspørsmålet er avklart.  

- Vi håper på en rask løsning for beboerne, at de opplever god omsorg i situasjonen og at nye adresser tilfredsstiller både behov og ønsker, sier Hansen.

Det er iverksatt tiltak for å sikre området rundt bygget med gjerder rundt bygningen. 

Brannårsak er foreløpig ukjent. Dette vil bli etterforsket videre av politiet.