Bredt og allsidig kultur- og fritidsliv i Sandefjord kommune

Strategisk plan for kultur-, idrett- og fritid i ble vedtatt i kommunestyret 22.10.

 

Kultur, idrett og friluftsliv blir stadig viktigere i samfunnet. Sandefjord kommune skal være et godt sted å bo, vokse opp og leve i. Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan er et verktøy i kommunens løpende arbeid for et bredt og allsidig kultur- og fritidsliv for alle innbyggerne. Barn og unge er en prioritert målgruppe i planen.

Les hele planen her