Budsjett 2018

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021.

6. november la rådmannen i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Rådmannens forslag til økonomiplan trekker opp de økonomiske linjene for Sandefjord
kommune de neste fire årene.

Rådmannens forslag behandes i formannskapet 5. desember og i kommunestyret 19. desember.

I dette regnearket kan du legge inn egne endringsforslag i budsjettet.