Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 legges nå fram til politisk behandling

Budsjettet skal behandles i råd og utvalg i november, i formannskapet 3.12. og blir endelig vedtatt i kommunestyrets møte 19.12.19.

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Regneark for endringsforslag