Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ble behandlet i kommunestyrets møte 19. desember 2019.

budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

15.1.20