Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud legger fram et stramt budsjett for de folkevalgte. Foto: Eivinn Ueland Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud legger fram et stramt budsjett for de folkevalgte. Foto: Eivinn Ueland

Budsjett for en ny økonomisk virkelighet

En ny og krevende økonomisk virkelighet med rekordhøy inflasjon, stigende renter, turbulente finansmarkeder og ekstreme energipriser, ligger til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for de neste fire årene.

– Dette er harde realiteter som Sandefjord kommune må ta inn over seg, dersom kommunens økonomiske bærekraft skal opprettholdes og innbyggernes velferd sikres, slår kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud fast.

Se kommunedirektørens presentasjon på kommune-tv her. 

Kutt innen administrasjon- og personalkostnader
Den nye økonomiske virkeligheten må møtes med reduksjon i kommunens kostnader.
– Vi foreslår et spareprogram som kan redusere kommunens utgifter med om lag 50 millioner kroner i 2023, økende til 66 millioner kroner i 2025. Det betyr krevende prioriteringer innenfor alle kommunalområder og sektorer. De største kuttene foreslås innen administrasjon- og personalkostnader, sier kommunedirektøren.

Kommunedirektøren ønsker å skjerme kommunale tjenester så mye som mulig, men kutt i administrasjon vil også innebære stramme prioriteringer.
– Noen vil bli skuffet over kuttforslagene, men for å kunne legge fram et ansvarlig budsjett, må vi kutte kostnader og effektivisere, sier kommunedirektøren.

Eksempler på kostnadskutt:

  • Redusert/utsatt vei- og bygningsmessig vedlikehold
  • Redusert renhold
  • Omstrukturering i barnehagesektoren, blant annet med nedleggelse av åpen barnehage og Vesteråt barnehage.
  • Ubesatte administrative stillinger trekkes inn
  • Arealeffektivisering i kommuneadministrasjonen med salg av kommunehuset i Stokke.

Satser på barn og unge
Kommunedirektøren påpeker at det er helt nødvendig å ta noen vanskelige valg nå, fordi det vil tjene innbyggerne og de som mottar tjenester fra kommunen over tid. Kommunedirektøren foreslår derfor et stramt budsjett for drift, og mener det vil skape rom for investeringer som over tid vil sikre kvalitet og effektivitet i kommunale tjenester.

– Vi legger i fireårsperioden opp til investeringer på mer enn 1,8 milliarder kroner. Det er ambisiøst, men nødvendig for en kommune i vekst og utvikling. Mange av byggene våre hvor barn og unge oppholder seg, har behov for oppgradering. Budsjettet inkluderer ny skole på Vesterøya, og langtidsbudsjettet viser hvordan vi kan utvikle og fornye skoler og barnehager i hele kommunen framover. Dette er en solid satsing på barn og unge, sier kommunedirektøren.

Eksempler på investeringer:

  • Utbygging av Høyjord barnehage med en ny avdeling
  • Oppgradering av skolebygg, barnehagebygg og Sandar herredshus
  • Oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg
  • Utskifting av gatelys og anskaffelse av styringssystem


Kommunedirektøren foreslår også å investere mer i fornybar energi som LED belysning og solcellepanel, for å spare kostnader og miljø gjennom energiøkonomisering.
– For å balansere budsjettet må vi skyve noen investeringer innenfor helse og omsorg litt fram i tid, men de tas ikke ut av planen. I budsjettforslaget har kommunedirektøren forutsatt at det statlige investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser kommer tilbake.

Vedtas i desember
Kommunedirektøren viser til de entydige signalene fra sentrale myndigheter om at offentlige utgifter må ned.
– Det er derfor ingen grunn til å vente med å tilpasse oss denne nye virkeligheten, mener han.
– Tvert imot, vil det å møte den offensivt nå, gjøre at Sandefjord kommune kan opprettholde sitt økonomiske hedersmerke preget av effektiv økonomisk drift, en god finansiell situasjon og langsiktighet i styring av kommunen.

Budsjettet, handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 ble presentert for de folkevalgte 10. november. Presentasjonen kan du se her.

Forslaget til handlings- og økonomiplan kan du lese i sin helhet på kommunens samhandlingsplattform Framsikt.

Budsjett og økonomiplan vedtas endelig i kommunestyret den 20. desember.

Les kommunedirektørens kronikk på sb.no her

Folkevalgte som ønsker å gjøre justeringer i budsjettforslaget kan benytte dette regnearket. 

 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 10.11.2022