Bybad Sandefjord – sjøbad i havneområdet

Sandefjord kommune har lyst ut konkurranse for anskaffelse av flytebryggeanlegg for allmennhetens sjøbad i havneområdet: Bybad Sandefjord – sjøbad i havneområdet.

Anlegget skal bidra til sentrumsutvikling for Sandefjord sentrum som et attraktivt sted å bo og besøke. Det tilpasses sine omgivelser og harmonerer med havneområdet, Hesteskoen, Strømbadet og byens grønne preg.

Anskaffelsens omfang estimerer seg til ca 4 millioner kroner, eks mva.

I tillegg til anskaffelse av flytebrygger med mer kommer nødvendig oppgradering på land slik at universell utforming og helse, miljø og sikkerhet ivaretas i størst mulig grad. I prosessen har det vært dialog for å ivareta nødvendige sikkerhetssoner mot båttrafikken i området. Det har også vært dialog og befaring med Norges handikapforbund.

Sandefjord kommune har fokus på et estetisk og trygt anlegg. Vi ser fram til en konstruktiv prosess fram mot valg av leverandør i august. Leverandører har signalisert en produksjonstid av bryggeelementer på 6-8 uker etter at igangsettingstillatelse er gitt.

Vedlagte illustrasjon viser ferdig utviklet anlegg. Badebinge, stupetårn og benker vil sannsynligvis måtte etableres på et senere tidspunkt. Det kan også bli justeringer i omfang oppholdsareal på flytebryggene, avhengig av prisnivå.

All kommunikasjon med mulige leverandører skjer i Mercellportalen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?