Derfor holdes skoler og barnehager åpne

I løpet av de siste par ukene har vi opplevd at det har oppstått smitte ved to av grunnskolene i Sandefjord. Først på Bugården ungdomsskole, deretter på Gokstad skole. Høyst sannsynlig vil det også oppstå nye smittetilfeller ved en eller flere skoler eller barnehager i Sandefjord.

Dette tar selvfølgelig kommunen på største alvor. Umiddelbare tiltak blir iverksatt med blant annet karantene av nærkontakter, isolasjon av de som har fått påvist smitte og hjemmeundervisning for en del elever og klassetrinn.

I tillegg har skolene innført en rekke forebyggende smitteverntiltak. Alt i henhold til nasjonale retningslinjer som for tiden er på gult nivå i grunnskolen og på rødt nivå på videregående skole her i Sandefjord. Mer informasjon om nivåinndelingene og hva de innebærer, kan du lese om her.

Nasjonale helsemyndigheter er svært opptatt av å kartlegge hvordan smitten sprer seg i samfunnet. Det bilde som er tydelig, også her i Sandefjord, er at skoler og barnehager spiller en liten rolle i smittespredningen.

Selv om det oppstår smitte i en skole eller barnehage, er det sjeldent at smitte går derfra og ut i samfunnet. Smittesporing og karantenetiltak har vært tilstrekkelig for å kontrollere denne smitten.

En annen viktig erfaring helsemyndighetene har gjort seg, er at barn blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.

Folkehelseinstituttet sier i tillegg dette om smitte hos barn:

  • Barn blir sannsynligvis smittet i samme grad som voksne, men siden de får få eller ingen symptomer, virker de å være mindre smittsomme enn voksne.
  • Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand. Det er sjeldent at barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden.
  • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

10.11.20