Driftsforstyrrelser telefoni 14. mars

Onsdag 14. mars skal telefonnummer fra deler av gamle Andebu kommune og Stokke kommune flyttes til ny telefonsentral i Sandefjord rådhus.Dette betyr at det i perioder ikke vil være mulig å ringe inn til disse numrene.

Hovednummer 33 41 60 00 vil ikke bli berørt av omleggingen.

Andebu

Omleggingen begynner kl. 8.30. Hovednummer kommer alltid raskt inn igjen.

TelefonnummerTidspunktVarighetLokasjon
33439699 kl. 08.30 Inntil 30 min. Andebu sentrum 26
33439600-9649 kl. 09.00 Inntil 30 min.

Andebu sykehjem

33438100-8127 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus
33438128-8139 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu bibliotek
33438140-8159 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus
33438170-8209 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus
33438210-8222 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu barneskole
33438223-8429 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus
33438250-8253 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu kirkekontor
33438254-8259 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus
33438260-8274 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu ungdomsskole
33438275-8279 kl. 09.30 Inntil 60 min. Møyland barnehage
33438280-8284 kl. 09.30 Inntil 60 min. Gravdal barnehage
33438285-8299 kl. 09.30 Inntil 60 min. Andebu herredshus

Stokke

Omleggingen gjelder alle lokasjoner i gamle Stokke. Den begynner kl. 12 og det vil ta litt tid før alt er over. Hovednummer kommer relativt raskt inn igjen. Nummerseriene legges over to-tre av gangen.

TelefonnummerLokasjon
33295000-5159 Kommunehuset i Stokke
33295160-5163 Verksted, Kornmagasingata
33295164-5169 Kommunehuset i Stokke
33295170-5175 Vårnes renseanlegg
33295176-5219 Kommunehuset i Stokke
33295220-5229

Stokke bibliotek

33295230-5239 Kommunehuset i Stokke
33295240-5249 Kulturskolen, Engveien 4 Den kulturelle skolesekken
33295250-5334 Kommunehuset i Stokke
33295335-5336 Soletunet, KUBEN
33295337-5389 Kommunehuset i Stokke
33295390-5391 Flyktningebolig Gamle Kongevei
33295392-5409 Kommunehuset i Stokke
33295410-5419 Frydenbergsletta
33295420-5429 Frydenberg bolig, Eikelunden 7
33295430-5439 Laholmåsen bofellesskap
33295440-5449 Peer Gynts vei bolig
33295450-5459 Kommunehuset i Stokke
33295460-5469 Prestegårdstunet
33295470-5474 YME avd. keramikk
33295475-5479 YME avd. ved
33295480-5489 Eikelunden
33295490-5499 Kommunehuset i Stokke
33295500-5589 Soletunet (Sole sykehjem)
33295590-5599 Engveiensenteret
33295600-5609 Kommunehuset i Stokke
33295610-5619 Barnas hus
33295620-5629 Kommunehuset i Stokke
33295630-5639 Elverhøy barnehage
33295640-5649 Frydenberg barnehage
33295650-5659 Trekanten barnehage
33295660-5669 Tuften barnehage
33295670-5679 Feen barnehage
33295680-5699 Kommunehuset i Stokke
33295700-5739 Stokke ungdomsskole
33295740-5749 Kommunehuset i Stokke
33295750-5789 Bokemoa skole
33295790-5799 Ramsum skole
33295800-5829 Kommunehuset i Stokke
33295830-5849 Melsom skole
33295850-5859 Vennerød skole
33295890-5999 Kommunehuset i Stokke