Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og integrering 2018

Tilskuddet kan tildeles lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet som bidrar til integrering. (Tidligere forvaltet av IMDi.) Søknadsfrist 1. mars 2018.

Sandefjord kommune er en av 20 kommuner som tildeler midler til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet som jobber med integrering. Tilskuddet ble tidligere forvaltet av IMDi. 

Tilskuddet er knyttet til integreringsarbeid og er todelt:

  • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
  • Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

 Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling kan lastes ned her:

Skjema i word-format (doc)

Skjema i pdf-format

eller fås ved henvendelse i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus. 

Søknad sendes

Sandefjord kommune
Helse, sosial og omsorg
Postboks 2025
3202 Sandefjord

eller på mail til: postmottak@sandefjord.kommune.no