Egenerklæringsskjema

Endringer i egenerklæringsskjema og konsesjonsmodul

Fra 1.oktober skal det benyttes grønt skjema (LDIR-360B) ved egenerklæring om konsesjonsfrihet i Sandefjord kommune hvor eiendommen som erverves ligger utenfor forskriftens geografiske område. Det geografiske området for forskriften i Sandefjord kommune er begrenset til enkelte eiendommer i Bogen og Melsomvik. Ved erverv av disse eiendommene skal det benyttes rødt skjema.

Nytt revidert grønt og rødt skjema er lagt ut på Landbruksdirektoratets nettsider.
Endringen består i nytt punkt 9 i grønt skjema