Ekstraordninær båndtvang

Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet innføres umiddelbart

 Det innføres ekstraordinær båndtvang for hund i deler av Sandefjord kommune med umiddelbar virkning. Vedtaket gjelder alle områder nord og vest for E18 i Sandefjord kommune. Vedtaket er fattet for å beskytte viltet som følge av store snømengder.

Ekstraordinær båndtvang trer i kraft umiddelbart og vil maksimalt gjelde inntil ordinær båndtvang inntrer fra 1. april 2018.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt.

Les forskriften her.  Forskriften publiseres også på www.lovdata.no