En ansatt på Nygård sykehjem blant de smittede søndag

Av de seks smittede søndag er en person ansatt ved Nygård sykehjem

Smittetilfellet medfører at ti pasienter og fire medarbeider ved én avdeling settes i karantene. Risikoen for smittespredning ansees som lav, da nært opptil alle pasienter er vaksinerte. 

Det innføres besøksstopp for den berørte avdelingen. Besøk til øvrige avdelinger gjennomføres med smitteverntiltak og avklares med institusjonen i forkant, slik retningslinjene har vært over lengre tid. 

22.02.2021

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 22.02.2021