En lang, vanntett investering

Her legges Norges lengste armerte vannledning i sitt slag i Sandefjord. Ledningen tres igjennom den gamle hovedledningen, og strekker seg halvannen kilometer fra Virik skole og sørover i retning Haneholmveien.

Den nye ledningen som er laget av kevlar, det samme materialet som benyttes blant annet i hjelmer og skuddsikre vester, skal sørge for en sikrere og mer lekkasjefri vanntilførsel i kommunen.

70 lekkasjer i året
I løpet av ett år oppstår det ca. 70 lekkasjer på kommunens underjordiske vannledninger. Det er kostbart og fører ikke minst til at husstander i perioder er uten vann. I enkelte tilfeller kan det også føre til forurensing av vannet

Arbeidsleder Ronny Kristiansen er koordinator for prosjektet. Han har stor tro på investeringen.
– Ja, dette er et veldig viktig rehabiliteringsprosjekt som vil komme kommunens innbyggere til gode i mange år framover! Egentlig burde de gamle eternitrørene fra 70-tallet holdt i 50 år til, men dessverre opplever vi at de sprekker altfor ofte. Lekkasjene skjer plutselig, uten forvarsel og reparasjonene er omfattende og kostbare, forteller Kristiansen.

Slipper å grave
Rehabiliteringen skjer med en metode som kalles NoDig. Den innebærer som navnet antyder at den nye ledningen kan legges uten at man trenger å grave. I stedet trekkes den igjennom det gamle røret fra en kum til en annen.
– Dette er selvfølgelig både besparende og miljøvennlig. Ledningen kan legges i lange strekk og kan også bendes i flere retninger, uten at det må skjøtes. I dette tilfellet kan vi fjerne tre av de gamle kummene, sier Kristiansen.

Fleksibel og sterk ledning
Vannledningen som tilvirkes i Tyskland, kalles en Primus line eller armert PE-Liner (PE= Polyethylene). På grunn av sin flerlags-struktur av PE kombinert med Kevlar, har Primus Line liten veggtykkelse kombinert med høy fleksibilitet, som igjen gir mulighet å fornye ledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfelle opptil 90 grader. Etter forberedende arbeider med rengjøring av den opprinnelige ledningen, trekkes Primus Line inn ved hjelp av vinsj. Etter kalibrering med luft foldes den ut og det monteres flensekoblinger.

Firmaet som leverer og legger ledningen i Norge, heter Kjeldaas AS, som i dette prosjektet er underentreprenør av Fon anlegg. Prosjektet har en kostnadsramme på 11 millioner kroner. Dette er det første av flere prosjekter som skal gjøres i arbeidet med å rehabilitere kommunens ledningsnett.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 06.02.2022