Endring av kommunenummer fra 2020

Kommune- og regionsendringene 2020 medfører at fylkes- og kommunenumrene endres. Endringene for Vestfold fylke og Sandefjord kommune fremgår av tabell under.

Nytt kommunenummer for Sandefjord blir 3804.

Folkeregisteret, tinglysingsregisteret og enhetsregisteret vil oppdateres automatisk som følge av endring i matrikkelen.

Andre registre, tabeller og fagsystemer i Sandefjord kommune kan inneholde opplysninger om kommunenummer og fylkesnummer. Dersom disse ikke oppdateres automatisk via ett av basisregistrene eller oppdateres fra en kopi av disse, vil de måtte oppdateres på annen måte. Den som har ansvar for et slikt system må forberede seg på endringen. Eventuelle systemleverandører bør kontaktes.

 

Fylke 2019 Kommune 2019 Fylke 2020 Kommune 2020
07 Vestfold 0710 Sandefjord 38 Vestfold og Telemark 3804 Sandefjord

 

Mer informasjon om endringene

Gå gjerne inn på disse sidene for ytterligere informasjon. https://www.kartverket.no/kommunereform/ https://www.kartverket.no/kommunereform/marty-teknisklosning/ https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedtelling-2020/

Eventuelle spørsmål kan også rettes til geodata- og oppmålingsenheten.