Endring i råd fra FHI om akutte luftveisinfeksjoner

FHI har i dag endret råd om akutt luftveisinfeksjon. Før skulle man være hjemme til man har vært ett døgn symptomfrie. Det nye rådet er at man skal være hjemme til man er symptomfri. Det vil si at straks man er frisk kan man gå på arbeid. 

Og dette gjelder også ved testing:  Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri. 
Med symptomer på covid-19 menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans.