Silje og de andre barna i Møyland barnehage fryder seg over den nye klatreparken som nærmiljøutvalget i Andebu har vært med på å sponse. Foto: Håvard Flaatten Silje og de andre barna i Møyland barnehage fryder seg over den nye klatreparken som nærmiljøutvalget i Andebu har vært med på å sponse. Foto: Håvard Flaatten

Engasjer deg i nærmiljøet ditt

Det finnes mange måter vi kan bidra til økt trivsel i nabolaget og kommunen vi bor i. Gjennom nærmiljøutvalget der du bor, kan du få til mye.

Det finnes 21 nærmiljøutvalg i kommunen, alle med det til felles at de jobber for å skape og utvikle gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Utvalgene engasjerer seg i alt fra trafikkforhold, boligbygging, grøntområder, lekeplasser, turstier til felles arrangementer og aktiviteter.

Nærmiljøutvalgene får årlige tilskudd fra kommunen som kan brukes på positive lokale tiltak.

Den flotte hinderløypa til glede for store og små som Bokemoa NMU, sammen med flere andre bidragsytere, har bidratt til å få på plass. (Foto: Bokemoa nmu)

Noen eksempler på hva nærmiljøutvalgene har bidratt til i det siste:

  • Unneberg nmu: Utvidet turstien i Hjertås
  • Store Bergan nmu: Laget en egen aktivitets-julekalender
  • Arnadal nmu: Arrangerer Arnadal-lekene
  • Bokemoa nmu: Laget et sosialt samlingssted og flott hinderløype
  • Andebu nmu: Klatrepark for barn.

Finn ditt nærmiljøutvalg her.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 18.07.2022