Enighet om videre oppfølging

Lønns- og ansettelsesutvalget har i møte med rådmann og kommuneadvokaten 30. august, kommet til enighet om hvordan temaene fra møtet den 30. november 2016 skal følges opp videre.