Erna ser til Sandefjord og arbeidet med reformen "Leve hele livet"

Sandefjord er blant de kommunene i landet som jobber best og mest systematisk for at de eldre skal ha en trygg, aktiv og god alderdom. Det mener regjeringen andre kommuner bør lære av. I går inviterte Erna Solberg kommunens prosjektleder og seniorveiviser inn til sitt digitale statsministerkontor for å høre mer om kommunens arbeid med reformen «Leve hele livet».

«Leve hele livet» er regjeringens hovedsatsing for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til eldre, og å skape et mer aldersvennlig samfunn. Sandefjord er sammen med Karmøy og Kongsvinger eksempelkommuner i den nye veiviseren fra KS om kommuner som har utarbeidet og igangsatt planer for gjennomføring av reformen lokalt.    

- Det var et veldig positivt og hyggelig møte. Det er selvfølgelig inspirerende når statsministeren anerkjenner det arbeidet vi gjør, og samtidig gir uttrykk for at de gjerne vil jobbe med Sandefjord på et så viktig satsningsområde som dette er for regjeringen, sier prosjektleder Lise Tanum Aulie.   

Foruten henne var det seniorveileder Gunnbjørg Furuset og kollegaer fra Karmøy og Kongsvinger kommuner som møtte statsministeren i går.

Aulie forteller at statsministeren var spesielt opptatt av Sandefjords mange gode tiltak for økt aktivitet og fellesskap for eldre.  - Hun understrekte hvor viktig det er at kommunene bidrar til mindre ensomhet og isolasjon, ikke minst under pandemien, forteller prosjektlederen.

I møtet fikk Erna Solberg blant annet høre om det gode samarbeidet mellom frivilligkoordinator og ansatte ved kommunens tre frivilligsentraler. Et konkret tiltak under den første fasen av pandemien, var da kommunen tok personlig kontakt med ca. 800 aleneboende eldre som ikke mottar kommunale tjenester.

- Vi ringte for å vise interesse og høre hvordan livet til de eldre er nå, hvordan de mestrer hverdagen, om de får handlet mat, om nettverk, om opplevelse av egen helse og om de opplever å få tilstrekkelig informasjon om pandemien. De som fortalte at de opplevde livet som tungt, fikk oppfølging fra kommunen, forteller seniorveileder Gunnbjørg Furuset.