F.v. Bente Østbakken Aasoldsen, Åge Berntsen, Astrid Dragland, Frida Doksrød, Grethe Sisseld Aarøe og Carina Christiansen. Foto: Sigfrid Kvasjord F.v. Bente Østbakken Aasoldsen, Åge Berntsen, Astrid Dragland, Frida Doksrød, Grethe Sisseld Aarøe og Carina Christiansen. Foto: Sigfrid Kvasjord

Et nytt kommunalt fastlegekontor

Da de folkevalgte i 2021 bestemte seg for at Sandefjord skulle ha ekstra gode ordninger for fastlegene, ble det lagt en rekke tiltak på bordet. Et drøyt halvår etter vedtaket, er flere av tiltakene iverksatt.

Mens vi venter på nye, statlige fastlegetiltak, har Sandefjord kommune iverksatt flere. Ett av tiltakene som er på plass fra og med 1. februar, er et nytt, kommunalt legekontor.

Kommunen har kjøpt hjemlene knyttet til Landstad legesenter. Mangeårig fastlege Åge Berntsen ved Landstad legesenter går nå av med pensjon. Fram til august, når Lunden er pusset opp, vil legene Wali Kahn og Lars Rudsta Andersen drive videre i Landstad-lokalene, på kontoret som nå er omdøpt til Lunden kommunale fastlegekontor. De har hver sine pasientlister og deler en tredje pasientliste fram til ytterligere en lege kommer på plass på det kommunale legekontoret.

– Pasientene overføres fra Landstad legesenter til Lunden kommunale fastlegekontor og fordeles på tre legelister. Kontorpersonalet blir det samme og kontoret er inntil videre det samme. Det betyr at alle skal få den samme gode hjelpen som de har fått før, slår kommuneoverlege Frida Doksrød fast.

Hun har ansvaret for legene som skal jobbe ved dette kontoret.

Helsesekretærene står for kontinuitet

Åge Berntsen gir seg nå som fastlege, og ser fram til å kunne nyte friheten blant annet ved å ta en seiltur når været er bra.

– Jeg har drevet legesenteret i mange år og det har vært mye jobb, men denne avtalen vi nå har inngått er en god avtale for alle parter. Legene er klare og helsesekretærene som blir med videre er kontinuitetsbærere, sier han.

Helsesekretærene Grethe Sisseld Aarøe og Carina Christiansen blir med over i det nye kommunale legekontoret og presiserer at pasientene skal få samme hjelp som før, og det er mulig å ta kontakt på samme nummer som før. Fram til september vil kontoret også være lokalisert på samme sted som før.

Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, Bente Østbakken Aasoldsen, er glad for at avtalen nå er på plass og at oppussingen av Lunden går sin gang.

– Dette er et viktig tiltak i jobben med å styrke fastlegeordningen i Sandefjord. Vi er veldig glade for at det nye kommunale fastlegekontoret nå kommer på plass, sier hun.

Gode tiltak

– Det er mye velvilje i Sandefjord knyttet til fastlegeordningen, og politikerne ønsker at ordningen skal være god, sier kommuneoverlege Martha Lamøy.

Hun har fått ansvaret for å være et bindeledd mellom de næringsdrivende legene i Sandefjord og kommunen. Hun har selv jobbet som fastlege i Sandefjord og vet dermed godt hvordan ordningen fungerer.

– Det er gode lokale tiltak som er på plass, men tiltakene lokalt må måles på sikt. Det vil ta litt tid før vi ser hvilken effekt de har. Vi må fortsette å framsnakke vår ordning, samtidig må vi være tydelige på at staten har ansvaret for ordningen. En kommune kan ikke løse dette alene, sier Lamøy.

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad støtter Lamøy og påpeker at fastlegeordningen har vært en suksess. Men nettopp det har ført til utfordringene man nå også ser med ordningen.

– Det at det har vært en vellykket ordning har også ført til stadig flere oppgaver. Det har vært en voldsom opphopning av oppgaver som fastlegene skal løse.

At omfanget av oppgaver ikke samsvarer med kapasiteten i fastlegeordningen, er noe som må håndteres statlig, mener kommuneoverlegene i Sandefjord.

Men hva kan Sandefjord gjøre selv, i påvente av statlige tiltak?

– Jeg har tro på faglig utvikling som virkemiddel. Leger blir stimulert av det, og det er noe vi bør satse på for å få legene til å bli værende i jobben, sier Doksrød.

Les mer om de tre kommuneoverlegene her.

På denne siden kan du lese mer om fastlegeordningen, og tiltakene som er på plass i Sandefjord.

Oppdatert: 02.08.2022 kl.08:50

Publisert: 02.02.2022