Et sentrum for alle - året rundt

Innbyggerne i Sandefjord ønsker seg et levende sentrum, tilrettelagt for alle, med kultur, handel, næring, bibliotek, utdanning og andre aktiviteter for folk i alle aldre. Dette er bare noen av innspillene som kom fra de som møtte opp på byutviklingskvelden i Harmonie arena tidligere i høst.

Alle innspillene er nå digitalisert og systematisert i et eget fortellingskart. 

– Innspillene gir oss en retning på hva som er viktig for innbyggerne i det videre arbeidet med byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum, sier sier byplanlegger og rådgiver i kommunen, Anne Grethe Amlie Grytbak. Hun forteller at flere av forslagene gir konkrete ideer som kan bli innlemmet i handlingsprogrammet til den kommende byutviklingsplanen.

Ønsker flere innspill
Fikk du ikke vært med på møtet og har innspill du vil dele med kommunen? Fortvil ikke – du kan fortsatt sende inn dine forslag på e-post til post@sandefjord.kommune.no
Skriv «Innspill byutvikling» i emnefeltet.

Det vil også være mulig å komme med innspill når planforslaget legges ut på høring. Planen skal til behandling i hovedutvalg for miljø- og plansaker i januar/februar.

Her er noen av innspillene og ønskene som kom inn på byutviklingskvelden den 28. september

Mer liv i sentrum gjennom hele året

Kultur, handel, næring, bibliotek, utdanning og aktiviteter for folk i alle aldre

  • Et sentrum som er bedre tilrettelagt for gående og syklende
  • Et sentrum som har bedre tilgang til fjorden og langs fjorden
  • Et sentrum uten ferge
  • Mer fokus på arkitektur, estetikk og tilpasning til eksisterende omgivelser
  • Ta vare på byens historie og særpreg
  • Et sentrum med lavest høyde ved sjøen og høyere lenger nord

Les mer om byutviklingsarbeidet i Sandefjord

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 02.11.2022