Arild Theimann har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i flere perioder. Han mente han aldri hadde opplevd at posisjon og opposisjon hadde vært så samstemte om kommunebudsjettet som i år. Foto: Eivinn Ueland Arild Theimann har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i flere perioder. Han mente han aldri hadde opplevd at posisjon og opposisjon hadde vært så samstemte om kommunebudsjettet som i år. Foto: Eivinn Ueland

Et stramt men ansvarlig budsjett

Tirsdag kveld vedtok kommunestyret kommunens budsjett for 2023 og handlings- og økonomiplan fram til 2026. Flere folkevalgte tok til orde for at dette ble et stramt, men ansvarlig budsjett.

I tur og orden presenterte partiene sine viktigste prioriteringer fra talerstolen. Da det skulle voteres, ble til slutt fellesforslaget fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti vedtatt med 26 mot 18 stemmer.

Kommunestyret vedtar budsjett for 2023

Bilde: Kommunestyrerepresentantene fra Høyre, Frp, SP og Krf sørger for at deres felles budsjettforslag blir vedtatt. Foto: Eivinn Ueland

Hovedlinjene i kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag ble beholdt, med endringer på noen områder:

Helse og omsorg:

 • Miljøarbeider og kokk på Aagaardstunet:
  1,15 millioner kroner
 • Ti nye plasser på Nygård sykehjem:
  6,65 millioner kroner
 • 100 nye aktivitetskort til aleneboende minstepensjonister:
  150 000 kroner
 • Avlastning røde dager HSO:
  250 000 kroner
 • Ett årsverk innen Psykisk helse og rus:
  850 000 kroner

Barn og unge:

 • Gjennomgang av administrasjon og ledelse på alle skoler og øvrige enheter:
  2 millioner kroner
 • Avlastning røde dager i KBU:
  100 000 kroner
 • Åpen barnehage videreføres:
  1,2 millioner kroner
 • Tilskuddsordning nærmiljøutvalg/ungdomsaktivitet videreføres og økes:
  2 millioner kroner
 • Gratis svømmehall videreføres:
  1,4 millioner kroner
 • 100 nye fritidskort for barn og unge:
  150 000 kroner
 •  Ny diakon til prosjektet 13–20:
  500 000 kroner
 • Sommeråpen barnehage:
  600 000 kroner
 • Økt tilskudd Andebu, Høyjord og Kodal ungdomslag:
  120 000 kroner
 • Økt satsing på lærlingplasser i kommunen:
  500 000 kroner

Diverse:

 • Økt tilskudd Gründeriet:
  1 million kroner
 • Tilskudd til SF gatelaget:
  175 000 kroner
 • Tilskudd frivillige lag og foreninger HSO:
  150 000 kroner
 • Redusert utbytte Sandefjord Lufthavn Torp:
  2 millioner kroner
 • Strømfond – (bl.a.utskifting til LEDlys utendørs):
  1 million kroner
 • Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Sosialmedisinsk senter:
  50 000 kroner hver
 • Kommunelekene:
  310 000 kroner

For å få balanse i budsjettet, skal tilleggene finansieres gjennom redusert sykefravær i HSO (500 000 kroner i 2023, totalt 800 000 kroner fram til 2026) og økt utbytte fra Sandefjord bredbånd (5 millioner kroner i 2023, totalt 20 millioner kroner fram til 2026).

Med kommunestyrets vedtatte budsjett er dermed flere av kommunens viktige investeringer sikret. Budsjettet inkluderer blant annet ny skole på Vesterøya, utbygging av Høyjord barnehage og oppgradering og rehabilitering av Sandar herredshus, Jotunhallen og andre idrettsanlegg.

Posisjonens fellesforslag til endringer på kommunedirektørens opprinnelige budsjett kan du lese her.

I tillegg la posisjonen fram en rekke såkalte verbalforslag som også ble vedtatt. Disse kan du lese i sin helhet her.

Opposisjonspartienes endrings- og verbalforslag kan du lese i vedleggene til saken.

Du kan se opptaket fra kommunestyremøtet der budsjettet og andre viktige saker ble debattert og vedtatt her

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan kan du lese her.

Kommunens vedtatte handlings- og økonomiplan blir lagt ut i Framsikt på nyåret.  

Oppdatert: 09.05.2023 kl.11:09

Publisert: 20.12.2022