Europeisk mobilitetsuke 2019

Europeisk mobilitetsuke arrangeres i uke 38, 16. - 22. september, og Sandefjord kommune er deltager og samarbeider med Vestfold fylkeskommune, Tønsberg og Horten kommuner. Europeisk mobilitetsuke er en felles kampanje for miljøvennlig transport der mer enn 2000 europeiske byer deltar.

Årets tema er: Velg rett reisemiks! Det betyr å benytte seg av ulike reisemåter, som i sum gir mer miljøvennlighet enn bare å bruke bilen til alle reiser.

Det er mange arrangementer denne uka, også i Sandefjord

Planlagt seminar om sykkeltilrettelegging  på biblioteket tirsdag 17. september kl.12-14 er utsatt på ubestemt tid på grunn av for få påmeldte.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å velge en reisemåte som er bra for miljøet og folkehelsa. Ved at flere velger alternativer til bil får vi redusert klimagassutslippene, helsa blir bedre, det blir mindre trafikk og muligheter for kø på veiene, og den lokale luftkvaliteten blir enda bedre. En av de store kildene til klimagassutslipp lokalt er veitrafikk, for å få redusert utslippene må det velges alternative transportmidler. Hvis alle valgte å reise alternativt en dag pr. uke ville det kunne føre utgjøre ca. 14 % av den nødvendige reduksjonen i klimagassutslipp som er nødvendig lokalt. Helse- og velferdsgevinsten er mer enn kr. 26,- pr. kilometer og person.

Fredag 20. september arrangeres kampanjen Bilfri dag! – nå er det de voksnes tur. Alle bilkjørere oppfordres til å la bilen stå denne dagen og forsøke alternative transportformer (gange, sykling, kollektiv). Hensikten er å utfordre vanene, kanskje man blir positivt overrasket over hvor bra det er å velge noe annet enn bilen. Sandefjord kommune vil oppfordre alle sine ansatte til å la bilen stå denne dagen.