Evar har vært lærling både i barnehage og på skole/SFO. Her sitter hun sammen med elevene Josefine, Enya og Sofia på Ramsum skole. Evar har vært lærling både i barnehage og på skole/SFO. Her sitter hun sammen med elevene Josefine, Enya og Sofia på Ramsum skole.

Fagbrev på løpende bånd

I løpet av våren og sommeren tas det fagbrev på løpende bånd i kommunen. En av dem som nylig kunne krone en vellykket lærlingetid med bestått fagprøve, er Evar Ibrahim Banarali. For sju år siden kom hun som flyktning fra Syria. Til høsten kan den nyutdannede fagarbeideren glede seg til å begynne i et 80 prosent vikariat på Ramsum skole.

– Jeg er veldig heldig som fikk lærlingeplass både på Ramsum skole og Frydenberg barnehage i Stokke, og vil takke begge lærestedene for to superfine år. Lærlingetiden i Sandefjord kommune har gitt meg mange flotte opplevelser og nyttige erfaringer. Det har vært veldig gøy å være med barna, og de ansatte i Frydenberg og Ramsum har møtt meg med mye respekt og omsorg.

Vi trenger nysgjerrige lærlinger
Avdelingsleder ved Ramsum skole, Ståle Lysnes, har vært Evars veileder og faglige leder under lærlingetiden.
– Det å ha lærlinger i skolen og SFO gjør at vi andre tenker litt ekstra over vår egen praksis. Alle trenger en lærling som er litt nysgjerrig og stiller de riktige spørsmålene, sier Ståle.

Kraftig økning
For tiden har Sandefjord kommune vedtak på at kommunen skal ha totalt 92 lærlinger. Det er en økning på 67 prosent (37 lærlinger) siden sammenslåingsåret i 2017. Den langsiktige målsettingen er at kommunen skal ha to lærlinger per tusen innbyggere. Det vil, med dagens innbyggertall, si ca. 130 lærlinger.

Flest i skole/barnehage og helse/omsorg
Det er innenfor kommunalområdene helse, sosial og omsorg (37) og kunnskap, barn og unge (38) at det rekrutteres flest lærlinger. I tillegg har for tiden HR og utvikling 12 lærlinger og miljø og plan fire.

Fornøyde lærlinger
Etter gjennomført lærlingperiode og bestått fagprøve, svarer 91,7 prosent av lærlingene at de er enten fornøyd eller svært fornøyd. Samtlige lærlinger svarer at de er enten fornøyd eller svært fornøyd med hjelpen de har fått fra veileder i forberedelsene til fagprøven.

Utvikler seg faglig og blir trygge i rollen
De positive resultatene fra spørreundersøkelsene som gjennomføres både i forkant, underveis og etter at lærlingperioden er over, stemmer godt overens med lærlingekoordinator Siv Randi Breitves egne erfaringer.
– Min opplevelse er at vi har mange gode veiledere og faglige ledere som gjennom reflektert praksis bidrar til at lærlinger utvikler seg både faglig og som ansatt, og dermed blir trygge i rollen som lærling, og etterfølgende fagarbeider, sier Siv Randi.

– De fleste lærlingene er positive, engasjerte og nysgjerrige ovenfor brukerne og deres perspektiver, og brukerne reagerer generelt positivt på lærlinger. På enkelte tjenestesteder kan lærlingers nærhet i alder til brukerne engasjere og motivere til aktivitet, andre steder reagerer brukerne positivt nettopp fordi lærlingene er så mye yngre enn dem selv, avslutter hun.

Les mer om lærlingeordningen i Sandefjord kommune her.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 27.06.2022