Ferietilskudd 2018

Søknad om ferietilskudd 2018

Foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 16 år kan søke kommunen om ferietilskudd. Søknaden skal inneholde en beskrivelse over hva tilskuddet skal benyttes til. 

For barn mellom 16 og 18 år kan det søkes om ferietilskudd til dekning av ledsager og egen reise.

For hjemmeboende over 18 år kan det søkes om tilskudd til ledsagers kostnader (reise, overnatting, mat).

Tilskuddet begrenses i forhold til antall søkere som fyller kriteriene og vil bli vurdert opp i mot tjenester familien er innvilget etter Lov om helse- og omsorgstjenester m.m. 

Det skal sendes dokumentasjon på gjennomført ferie til kommunen i etterkant. Som dokumentasjon godkjennes for eksempel billett til reise, fly, tog, båt, hotell/hytteleie og lignende.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Vaila Hubred,
tlf. 41 46 81 25.

Søknaden sendes til Tjenestekontoret, Helse- sosial og omsorg,  postboks 2025,
3202 Sandefjord.

Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 30.06.2018.

Søknadsfrist 30.04.2018.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot